Montaż elektrozaworów

Warto wiedzieć » Instrukcje » Montaż elektrozaworów

INSTRUKCJA MONTAŻU ELEKTROZAWORÓW

PRZED MONTAŻEM ZAWORU

 

WYŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE
INSTALACJI

UPEWNIJ SIĘ ŻE NIE MA CIŚNIENIA
W RUROCIĄGU

PRZED PODŁĄCZENIEM NAPIĘCIA UPEWNIJ SIĘ CZY CEWKA JEST PRAWIDŁOWO ZAMOCOWANA DO ZAWORU


ZAWÓR MOŻE BYĆ ZAMONTOWANY W POZYCJI POZIOMEJ LUB PIONOWEJ

ZALECA SIĘ MONTAŻ Z CEWKĄ SKIEROWANĄ DO GÓRY.
POŁOŻENE TAKIE ZABEZPIECZA PRZED GROMADZENIEM SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ W KANAŁACH WSPOMAGANIA.

 

MONTAŻ ZAWORU

 

MONTAŻ CEWKI I WTYCZKI
PAMIĘTAJ O ZAŁOŻENIU USZCZELKI POD WTYCZKĘ

W POMIESZCZENIACH O DUŻEJ WILGOTNOŚCI ZALECA SIĘ STOSOWANIE SPECJALNEJ WTYCZKI IP67 TM35K
LUB DODATKOWEGO ZESTAWU USZCZELNIEŃ (CEWKI TM30,35,40)

OCZYŚĆ RUROCIĄG PRZED ZAMONTOWANIEM NOWEGO ZAWORU

DO MONTAŻU UŻYJ ODPOWIEDNIEGO USZCZELNIENIA
NA PRZYKŁAD TAŚMY PTFE

ZWRÓĆ UWAGĘ NA KIERUNEK PRZEPŁYWU OZNACZONY NA KORPUSIE ZAWORU

ZALECA SIĘ STOSOWANIE FILTRA SIATKOWEGO PRZED ZAWOREM

NIEDOPUSZCZALNE JEST UŻYWANIE ZAWORU LUB CEWKI JAKO DŻWIGNI

PRZESTRZEGAJ PODSTAWOWYCH ZASAD MONTAŻU I PRZEPISÓW BHP

UŻYWAJ ODPOWIEDNICH NARZĘDZI