Montaż przepustnic

Warto wiedzieć » Instrukcje » Montaż przepustnic

 

OGÓLNA INSTRUKCJA MONTAŻU
ZAWORÓW KLAPOWYCH (PRZEPUSTNIC)


1. INFORMACJE OGÓLNE.

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa BHP, a także wszystkich zakładowych przepisów zawartych w instrukcjach związanych z bezpieczeństwem i obsługą.

2. MONTAŻ ZAWORU

 1. Przed montażem sprawdzić dane na tabliczce zaworu.

 2. Przed montażem zaworów sterowanych należy sprawdzić ustawienie zderzaków mechanicznych na siłowniku. Wyregulować w razie potrzeby.

 3. Powierzchnie uszczelnienia głównego są fabrycznie zabezpieczone smarem silikonowym lub olejem. Można odtłuścić przed montażem jeżeli istnieje taka potrzeba ( dotyczy instalacji tlenowych, wodorowych, chlorowych itp.)

 4. Czynnik roboczy powinien być wolny od zanieczyszczeń stałych mogących uszkodzić powierzchnię dysku lub uszczelnienia głównego.

 5. Rury muszą być wolne od naprężeń, muszą być wyczyszczone strumieniowo z brudu i zanieczyszczeń, które mogłyby uszkodzić dysk i uszczelnienia. Niedopuszczalne jest używanie zaworu jako dźwigni podczas montażu.

 6. Należy sprawdzić czy rurociąg jest prawidłowo uziemiony.

 7. Zawory z uszczelnieniem PTFE należy przed montażem kilkakrotnie przesterować.

 8. Podczas spawania rurociągu zawór musi być usunięty z pomiędzy kołnierzy. Wysoka temperatura może uszkodzić uszczelnienia zaworu.

 9. Zawór w montażu musi być ustawiony w pozycji lekko otwartej (uchylonej) Rys 1

 10. Przed dociągnięciem śrub należy zawór całkowicie otworzyć Rys 2

 11. W wersji między-kołnierzowej oraz z otworami gwintowanymi (LUG) śruby dociągać do styku metalicznego kołnierzy i korpusu zaworu Rys 3.

 12. Nie używać żadnych dodatkowych uszczelnień Rys 4

 13. Powyżej średnicy DN400 zaleca się poziomy montaż zaworu jak na Rys 6. Zapobiega to gromadzeniu się osadów przed przepustnicą Rys 7.

 14. Powyższe zalecenia dotyczą także zaworów z siłownikami. W tym przypadku należy sprawdzić prawidłowość kierunku obrotu siłownika i podłączeń mediów sterujących.

Rys 2

Rys 2

Rys 3

Rys 4

Rys 5

 

TYPY KORPUSÓW PRZEPUSTNIC

MIĘDZYKOŁNIERZOWA WAFER

Z OTWORAMI GWINTOWANYMI LUG

KOŁNIERZOWA DOUBLE FLANGE